Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ProstaLund AB

ProstaLund AB

ProstaLund AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.prostalund.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är verksamt inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi –BPH).

Teckningsperiod:

25 juli 2022 - 10 augusti 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

63,12 Mkr + 1,80 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 juli 2022

Värdering:

631,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. För varje en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen tilldelas en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Bolaget har ingått avtal om vederlagsfria teckningsåtaganden uppgående till totalt 11,5 miljoner kronor, motsvarande 64% av Företrädesemissionen, med samtliga styrelseledamöter och ledningspersoner samt externa investerare.

Uppdaterat: 2022-07-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss