Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prorector AB

Prorector AB

Prorector AB
Kungsvägen 26
191 45 Sollentuna

Hemsida:

prorector.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Prorector ska introducera skandinaviska produkter i Kina, både extra företags produkter och egna. Anders Limpár är ambassadör för bolaget.

Teckningsperiod:

7 december 2020 - 15 januari 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

1,95 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utfärdad avräkningsnota

Avstämningsdag:

Värdering:

75,3 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1000 aktier, minimum 5000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss