Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prime Living AB

Prime Living AB

Prime Living AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

Hemsida:

primeliving.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Målet är att 2015 nå en årsproduktion om ca 1000 lägenheter och att därigenom bli en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden.

Teckningsperiod:

2 juli 2019 - 24 juli 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,08 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 juni 2019

Värdering:

Villkor:

För varje stam- och preferensaktie som innehas på avstämningsdagen, erhålls tre teckningsrätter. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny stamaktie.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 24 juli 2019.

Uppdaterat: 2019-07-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss