Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Prevas AB

Prevas AB

Prevas AB
Legeringsgatan 18
721 30 Västerås

Hemsida:

www.prevas.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Prevas är en it-konsult.

Teckningsperiod:

21 oktober 2020 - 21 oktober 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

96,65 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission.

Post:

Övrigt:

Prevas har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech och resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes.

Förvärvade aktier värderas till sammanlagt cirka 270 miljoner kronor och betalning ska erläggas genom en kombination av aktier i Prevas emitterade genom en apportemission och kontanter.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss