Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PolarCool AB

PolarCool AB

PolarCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.polarcap.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PolarCool är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB har tidigare kallats IQool Technologies AB.

Teckningsperiod:

24 november 2021 - 24 november 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

3,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission. De största tecknarna är Eva Redhe 0,75MSEK, Wobbler Invest 0,75 MSEK, Exsultat AB 0,75MSEK och Joel Almqvist 0,75MSEK.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss