Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PolarCool AB

PolarCool AB

PolarCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.polarcap.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PolarCool är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB har tidigare kallats IQool Technologies AB.

Teckningsperiod:

24 september 2020 - 8 oktober 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,78 Mkr + 4 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 september 2020

Värdering:

10,78 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse för företrädesemissionen på 10,78 Mkr kan bolaget utöka med ytterligare 4 Mkr.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,3 MSEK och garantiteckning (nerifrån och upp) om totalt 6,0 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2020-09-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss