Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PolarCool AB

PolarCool AB

PolarCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.polarcap.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PolarCool är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB har tidigare kallats IQool Technologies AB.

Teckningsperiod:

15 juli 2020 - 28 juli 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

Minst 8 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Obs, 15-28 juli 2020 är dummy-datum, allt som är sagt i skrivande stund är att datum ska kommuniceras efter den 30 juni 2020.

Emissionen är i skrivande stund säkerställd till 50 %. Mer information och tidplanen för emissionen kommer att presenteras efter årsstämman. Årsstämma ska hållas den 30 juni 2020.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss