Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PolarCool AB

PolarCool AB

PolarCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.polarcap.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PolarCool är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB har tidigare kallats IQool Technologies AB.

Teckningsperiod:

15 januari 2020 - 14 februari 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,8 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

8,07 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till "...ett konsortium av investerare."

Post:

Övrigt:

Emissionen sker i två steg. 0,8 Mkr görs via tidigare bemyndigande och 4 Mkr via bemyndigande på stämma den 14 februari 2020.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss