Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Plexian AB

Plexian AB

Plexian AB
Djäknegatan 31
211 35 Malmö

Hemsida:

www.plexian.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Plexian verkar inom segmentet elektroniska betalningar.

Teckningsperiod:

18 oktober 2017 - 10 november 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,85 Mkr

Teckningskurs:

124 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

62 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

50 aktier

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss