Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Plejd AB

Plejd AB

Plejd AB
Drottninggatan 29
411 14 Göteborg

Hemsida:

plejd.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Plejd utvecklar kontrollsystem för ljus, värme, ljud och bild. Den huvudsakliga marknaden är idag superyachter.

Teckningsperiod:

9 februari 2018 - 9 februari 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

64,4 Mkr

Teckningskurs:

46 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

333,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Schneider Electric Industries SAS.

Post:

Övrigt:

Beslut om denna emission ska tas på stämman.

Bolaget gör även en kvittningsemission för att köpa Pluspole AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss