Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Plejd AB

Plejd AB

Plejd AB
Drottninggatan 29
411 14 Göteborg

Hemsida:

plejd.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Plejd utvecklar kontrollsystem för ljus, värme, ljud och bild. Den huvudsakliga marknaden är idag superyachter.

Teckningsperiod:

17 mars 2017 - 10 april 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17,1 Mkr + 6,5 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 mars 2017

Värdering:

85,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt och innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget avser att på förhand erhålla teckningsförbindelser om ca 5,9 MSEK i företrädesemissionen, vilket i kombination med 6,5 MSEK från den riktade emissionen motsvarar cirka 53 procent av det totala emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss