Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PledPharma AB

PledPharma AB

PledPharma AB
Grev Turegatan 7
11446 Stockholm

Hemsida:

www.pledpharma.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PledPharma är ett läkemedelsbolag som utvecklar PledOx, vilket väntas skydda friska celler i samband med cancer-behandling. PLED-derivatet PledOx har i prekliniska tester visat sig selektivt skydda friska celler i samband med cellgiftsbehandling. Prekliniska tester har också visat att PledOx förstärker effekten av cellgifterna i cancercellerna. PledOx skulle därmed kunna göra behandlingen betydligt mer effektiv och skonsam för patienten.

Teckningsperiod:

28 oktober 2020 - 28 oktober 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

334,8 Mkr

Teckningskurs:

5,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission. 63 773 345 aktier betalas till säljarna av Rare Thyroid Therapeutics International AB.

Post:

Övrigt:

Utöver denna apportemission gör PledPharma en företrädesemission på 200 Mkr med övertilldelning på 50 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss