Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PiezoMotor Uppsala AB

PiezoMotor Uppsala AB

PiezoMotor Uppsala AB
Stålgatan 14
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.piezomotor.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PiezoMotor är en utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material.

Teckningsperiod:

22 maj 2020 - 22 maj 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

24,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

358,9 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Länsförsäkringar Fonder.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss