Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PiezoMotor Uppsala AB

PiezoMotor Uppsala AB

PiezoMotor Uppsala AB
Stålgatan 14
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.piezomotor.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PiezoMotor är en utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material.

Teckningsperiod:

9 maj 2016 - 20 maj 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

12,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

101,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Emissionen är öppen för allmänheten. 38,2 Mkr är dock på förhand tilldelat till ett antal investerare.

Post:

1 aktie, dock minimum 400 aktier.

Övrigt:

PiezoMotor noteras på First North den 9 juni 2016.

Ett antal investerare har genom avtal förbundit sig att teckna aktier i Erbjudandet om totalt 38,2 MSEK med garanterad tilldelning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss