Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB
Klinikgatan 30
22184 Lund

Hemsida:

www.pharmalundensis.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Teckningsperiod:

5 mars 2021 - 19 mars 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,08 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per unit / 1 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 mars 2021

Värdering:

24,66 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:24. Varje befintlig aktie ger 1 uniträtt och 24 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss