Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB
Honnörsgatan 16
352 36 Växjö

Hemsida:

peptonicmedical.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Peptonic Medical är ett läkemedelsbolag som arbetar med patenterade produkter.

Teckningsperiod:

13 januari 2023 - 27 januari 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

68 Mkr

Teckningskurs:

0,28 kr per unit / 0,07 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 januari 2023

Värdering:

17 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO2, en (1) teckningsoption av serie TO3 och en (1) teckningsoption av serie TO4.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 18,9 procent av teckningsförbindelser och därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera resterande andel om cirka 48,6 procent upp till 67,5 procent av Företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen har Vidarstiftelsen genom teckningsförbindelse åtagit sig att kvitta utestående fordran på Bolaget mot 20 157 142 units i Företrädesemissionen motsvarande cirka 5,6 MSEK. Därtill har Maida Vale Capital AB genom teckningsförbindelse åtagit sig att kvitta utestående brygglån till Bolaget mot 17 857 142 units i Företrädesemissionen motsvarande cirka 5,0 MSEK.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, TO3 och TO4 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 26,7 MSEK, 29,1 MSEK respektive 34,0 MSEK.

Varje teckningsoption av serie TO2, TO3 och TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2, TO3 och TO4 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under en mätperiod om tio handelsdagar.

Uppdatering: Peptonics företrädesemission tecknades till totalt cirka 80,9 procent där cirka 64,5 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 16,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Således kommer inga garantiåtaganden att behöva nyttjas.

Uppdaterat: 2023-02-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss