Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB
Honnörsgatan 16
352 36 Växjö

Hemsida:

peptonicmedical.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Peptonic Medical är ett läkemedelsbolag som arbetar med patenterade produkter.

Teckningsperiod:

19 april 2018 - 4 maj 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,47 Mkr

Teckningskurs:

0,29 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 april 2018

Värdering:

12,47 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser respektive emissionsgarantier har inhämtats till ett belopp av 0,4 MSEK respektive 9,0 MSEK sammanlagt uppgående till cirka 9,4 MSEK motsvarande cirka 75% av emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss