Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PEN Concept Group AB

PEN Concept Group AB

PEN Concept Group AB
Alfavägen 3
556 52 Jönköping

Hemsida:

pen.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PEN Concept Group är en leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger mfl.

Teckningsperiod:

4 februari 2020 - 18 februari 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13,1 Mkr

Teckningskurs:

0,53 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 januari 2020

Värdering:

13,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie i Bolaget ger en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av bland andra Robert Wu. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB och Formue Nord A/S.

En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Spotlight Stock Market under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,53 SEK och högst 1,06 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 13,1 MSEK och cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 12 april 2021 till och med den 26 april 2021.

Uppdaterat: 2020-02-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss