Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar AB
Utmarksstigen 9
871 40 Härnösand

Hemsida:

www.peckas.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Peckas Naturodlingar odlar fisk och tomater (och även andra grönsaker) året om i en modern akvaponi,

Teckningsperiod:

24 november 2017 - 8 december 2017

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

9,7 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 november 2017

Värdering:

48,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje aktie, oavsett serie, i Peckas Naturodlingar som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt serie B. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie serie B.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-11-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss