Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Paynova AB

Paynova AB

Paynova AB
Gävlegatan 12a
104 35 Stockholm

Hemsida:

www.paynova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Paynova erbjuder en av en komplett infrastruktur för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar.

Teckningsperiod:

23 juni 2020 - 7 juli 2020

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

22,9 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 juni 2020

Värdering:

91,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Utöver denna företrädesemission gör Paynova även en riktad emission på 5 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss