Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Paynova AB

Paynova AB

Paynova AB
Gävlegatan 12a
104 35 Stockholm

Hemsida:

www.paynova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Betaltjänster på Internet

Teckningsperiod:

6 november 2017 - 20 november 2017

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

33,3 Mkr

Teckningskurs:

0,38 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 november 2017

Värdering:

100 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen omfattas till 87,5% av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

I samband med företrädesemissionen har Paynova erhållit teckningsförbindelser från vissa av Bolagets större aktieägare om totalt 8,2 Mkr, motsvarande 24,5 procent av nyemissionen. Bland de befintliga ägare som lämnat teckningsförbindelser återfinns ledningen samt styrelsen i Bolaget som tecknar sina andelar fullt ut. Vidare har Origo Quest 1, Tedde Jeansson samt tidigare styrelsemedlemmen Yngve Andersson lämnat teckningsförbindelser. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med en befintlig aktieägare och ett antal externa investerare innebärande att nyemissionen till 87,5 procent omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss