Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Partytajm International AB

Partytajm International AB

Partytajm International AB
Birger Jarlsgatan 22
111 34 Stockholm

Hemsida:

partytajm.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Partytajm är ett e-handelsföretag som säljer kalasprodukter. Bolaget har även tagit fram egna produkter som även säljs via återförsäljare.

Teckningsperiod:

15 juni 2022 - 15 juni 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

6,19 Mkr

Teckningskurs:

2,845 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

12,38 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemission riktad till Robin Stenman, Robin Bäcklund, BGF Foundation AB, Anna Jansson och Aggregate Media Fund X KB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss