Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB
Kämpeg. 4
41104 Göteborg

Hemsida:

www.parans.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Parans har utvecklat ett system som gör det möjligt att leda in äkta solljus till delar av byggnader dit ljus från vanliga fönster inte når.

Teckningsperiod:

26 november 2018 - 12 december 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,28 Mkr + 4,90 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 november 2018

Värdering:

40,6 Mkr pre-money, exkl teckningsoptioner etc.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO6.

Post:

Övrigt:

Parans gör en företrädesemission på 20,3 Mkr och vid stort intresse kan även en övertilldelningsoption på 4,90 Mkr användas.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 65% genom teckningsförbindelser (7 MSEK) och garantiförbindelser (6 MSEK).

Uppdaterat: 2018-10-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss