Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB
Kämpeg. 4
41104 Göteborg

Hemsida:

www.parans.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Parans har utvecklat ett system som gör det möjligt att leda in äkta solljus till delar av byggnader dit ljus från vanliga fönster inte når.

Teckningsperiod:

24 april 2017 - 12 maj 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23,5 Mkr

Teckningskurs:

3,25 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 april 2017

Värdering:

45,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 28 maj 2018 till och med den 21 juni 2018 teckna en ny aktie för 3,90 kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss