Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB
Kämpeg. 4
41104 Göteborg

Hemsida:

www.parans.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Parans har utvecklat ett system som gör det möjligt att leda in äkta solljus till delar av byggnader dit ljus från vanliga fönster inte når.

Teckningsperiod:

2 september 2013 - 24 september 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,48 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 augusti 2013

Värdering:

17,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden 2 september till den 19 september 2013.

Uppdaterat: 2013-09-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss