Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB
Kämpeg. 4
41104 Göteborg

Hemsida:

www.parans.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Parans har utvecklat ett system som gör det möjligt att leda in äkta solljus till delar av byggnader dit ljus från vanliga fönster inte når.

Teckningsperiod:

26 september 2011 - 11 oktober 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 september 2011

Värdering:

Pre-money 12 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt. 4 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Parans har erhållit teckningsförbindelser från delar av styrelsen och VD på totalt 500 000 kronor.

Uppdaterat: 2011-09-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss