Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB

Parans Solar Lightning AB
Kämpeg. 4
41104 Göteborg

Hemsida:

www.parans.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Parans har utvecklat ett system som gör det möjligt att leda in äkta solljus till delar av byggnader dit ljus från vanliga fönster inte når.

Teckningsperiod:

16 februari 2011 - 7 mars 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,67 Mkr

Teckningskurs:

4,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 februari 2011

Värdering:

Pre-money 13,35 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Varje 1 aktier ger 1 teckningsrätt. 5 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 16 februari till den 2 mars 2011. Parans har erhållit teckningsförbindelser på ca 30 procent av emissionen. Teckningsförbindelser har lämnats av delar av styrelsen och VD på totalt 600 000 kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss