Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Papilly AB

Papilly AB

Papilly AB
Nybrogatan 59 1tr
114 40 Stockhkolm

Hemsida:

/www.papilly.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Papilly erbjuder självhjälpssajten Stressklubben. Papilly AB hette tidigare Stresscompany AB.

Teckningsperiod:

19 maj 2021 - 16 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

110 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till ägarna av Bonzun Health Information AB.

Post:

Övrigt:

Den här emissionen är mer av ett samgående där det relativa ägandet ska avspeglas. I transaktionen värderas Bonzun till cirka 110 Mkr och Papilly till cirka 60 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss