Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Panion Animal Health AB

Panion Animal Health AB

Panion Animal Health AB
Medicon Village
223 81 Lund

Hemsida:

panion-animalhealth.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Panion Animal Health ska hantera eventuella veterinärmedicinska tillämpningar av CombiGenes genterapeutiska behandlingsmetod mot epilepsi. Panion Animal Health AB hette tidigare Panion Animal Health AB.

Teckningsperiod:

7 december 2018 - 21 december 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,69 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 december 2018

Värdering:

23 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss