Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp
Pb 550
67701 Karleby, Finland

Hemsida:

www.aholatransport.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ahola Transport är en logistikkoncern med huvudkontor i Karleby, Finland.

Teckningsperiod:

13 april 2015 - 30 juni 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,5 MEUR

Teckningskurs:

10,72 kr (1,1 EUR)

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

15 MEUR pre-money.

Villkor:

Post:

Uppdatering: 1 aktie, dock minst 425 stycken. 1 depåbevis, dock minst 425 stycken.

Övrigt:

Ahola börjar handlas på Aktietorget den 2 juni 2015.

Ingångna teckningsförbindelser indikerar att emissionslikviden är garanterad till omkring 30 procent.

Uppdatering: Aktien noteras den 8 juni 2015.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 22 maj 2015, så att den svenska teckningstiden stänger samtidigt som den finska. Teckningen i Finland kom igång senare då det visade sig att ett fullvärdigt prospekt krävdes.

Uppdatering: De som tecknat kommer att få A-aktier i stället för depåbevis. Då det visade sig inte möjligt att erbjuda svenska depåbevis i Finland och företaget inte ville ha två olika typer av instrument noterade.

Uppdatering: Teckningstid förlängd till den 30 juni 2015.

Uppdaterat: 2015-06-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss