Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB
Box 5123
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.oscarproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oscar Properties har visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion.

Teckningsperiod:

4 november 2021 - 18 november 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

200 Mkr

Teckningskurs:

12 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 november 2021

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Befintliga stamaktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd stamaktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av en stamaktie och en teckningsoption av serie 2021/2024:II.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Utöver denna företrädesemission görs även en riktad emission samt skuldfinansiering.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 16 kr till och med den 31 december 2024.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss