Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ortoma AB

Ortoma AB

Ortoma AB
Erik Dahlbergsgatan 11A
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.ortoma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ortoma är en leverantör inom kirurgisk planering och navigation på den ortopediska marknaden

Teckningsperiod:

23 februari 2021 - 23 februari 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

39,6 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

396,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Ortoma inledde en riktad emission efter att marknaden stängt den 23 februari 2021. Arctic Securities AS, filial Sverige, är rådgivare.

"Tillförd nettolikvid från den Riktade Nyemissionen syftar till att upprätthålla en stark finansiell position och ökad flexibilitet vid fortsatta förhandlingar med potentiella industriella samarbetspartners samt till att finansiera förberedelser för distribution av Ortoma Treatment SolutionTM."

Uppdatering: Ortoma fick in 39,6 Mkr till 22 kr per aktie.

Uppdaterat: 2021-02-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss