Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ortoma AB

Ortoma AB

Ortoma AB
Erik Dahlbergsgatan 11A
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.ortoma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ortoma är en leverantör inom kirurgisk planering och navigation på den ortopediska marknaden

Teckningsperiod:

18 januari 2016 - 9 februari 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,2 Mkr

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 januari 2016

Värdering:

380 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:25. Varje innehavd aktie ger en teckningsrätt. Tjugofem (25) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är fullt garanterad av Ortomas huvudägare Roy Forslund.

Handel med teckningsrätter för teckning av B-aktier kommer att ske på AktieTorget under perioden 18 januari – 5 februari 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss