Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ortoma AB

Ortoma AB

Ortoma AB
Erik Dahlbergsgatan 11A
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.ortoma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ortoma är en leverantör inom kirurgisk planering och navigation på den ortopediska marknaden

Teckningsperiod:

13 februari 2014 - 27 februari 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

4 kr per aktie (8 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

24,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 600 units.

Övrigt:

I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till högsta lösenpris tillförs Ortoma ytterligare 8,25 Mkr.

Teckningsförbindelser finns om 5 Mkr.

Ortoma planerar att lista sig på Aktietorget den 31 mars 2014.

Uppdatering: Var och en unit består av två (2) B-aktier och en (1)
vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1B.

Uppdaterat: 2014-02-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss