Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oncopeptides AB

Oncopeptides AB

Oncopeptides AB
Västra trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Hemsida:

www.oncopeptides.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oncopeptides är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar cancerläkemedel, inledningsvis för patienter med hematologiska cancersjukdomar.

Teckningsperiod:

14 juli 2022 - 14 juli 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

435,6 Mkr

Teckningskurs:

28,92 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

2 177,9 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission, inklusive nya investerare som Redmile Group, HealthCap VIII och Adrigo Asset Management, samt befintliga aktieägare som HealthCap VI, Industrifonden och Swedbank Robur Fonder.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2022-07-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss