Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oncopeptides AB

Oncopeptides AB

Oncopeptides AB
Västra trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Hemsida:

www.oncopeptides.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oncopeptides är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar cancerläkemedel, inledningsvis för patienter med hematologiska cancersjukdomar.

Teckningsperiod:

9 mars 2021 - 9 mars 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 106 Mkr (+15,8 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

158 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

10,76 Mdkr pre-money

Villkor:

Riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare. Bolaget har anlitat Carnegie, Cowen, DNB Markets, JP Morgan och Kempen & Co som joint bookrunners.

Post:

Övrigt:

Avsikten är att nyemissionen ska utgöra cirka 10 procent av det totala antalet utstående aktier i bolaget.

Jakob Lindberg (CSO för Oncopeptides) avser i samband med Nyemissionen avyttra 100 000 befintliga aktier i Bolaget till samma pris som teckningskursen i Nyemissionen.

Uppdatering: Emissionen blev på 1 106 Mkr till 158 kr per aktie.

Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare och sektorspecialister, inklusive Artisan Partners, Bain Capital Public Equity, LP och HealthCor Management, deltog i Nyemissionen.

Uppdaterat: 2021-03-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss