Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oncopeptides AB

Oncopeptides AB

Oncopeptides AB
Västra trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Hemsida:

www.oncopeptides.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oncopeptides är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar cancerläkemedel, inledningsvis för patienter med hematologiska cancersjukdomar.

Teckningsperiod:

24 januari 2019 - 24 januari 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

546 Mkr

Teckningskurs:

115 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

5 071 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Jefferies International, Carnegie Investment Bank och DNB Markets.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss