Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oncopeptides AB

Oncopeptides AB

Oncopeptides AB
Västra trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Hemsida:

www.oncopeptides.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oncopeptides är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar cancerläkemedel, inledningsvis för patienter med hematologiska cancersjukdomar.

Teckningsperiod:

9 februari 2017 - 20 februari 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

650 Mkr + 97,5 Mkr + 122,6 Mkr

Teckningskurs:

46 kr

Likviddag:

24 februari 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

1 014 Mkr pre-money, exkl konvertering av lån.

Villkor:

Vänder sig till allmänheten i Sverige som är kunder hos Nordnet, Avanza och Carnegie, samt institutionella investerare i Sverige och utlandet.

Post:

50 aktier, dock lägst 220 aktier.

Övrigt:

Oncopeptides noteras på Nasdaq Stockholm den 22 februari 2017.

Erbjudandet är på 650 Mkr. Ytterligare 97,5 Mkr kan emitteras om rådgivarna begär det. 122,6 Mkr kommer i samband med erbjudandet även att konverteras från lån till aktier.

Gladiator, SEB-Stiftelsen och Carnegie Asset Management (tillsammans ”Cornerstone Investors”) har åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 196 MSEK. Vidare har Huvudägarna åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 40 MSEK.

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, är Joint Bookrunner.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss