Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oncology Venture A/S

Oncology Venture A/S

Oncology Venture A/S
Venlighedsvej 1
2970 Hørsholm, Danmark

Hemsida:

www.oncologyventure.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oncology Venture erbjuder ett verktyg för att utveckla genetiska signaturer från tumörer för att förutspå vilken cancerpatient har hög sannolikhet att passa en given anticancer-produkt. Oncology Venture A/S hette tidigare Medical Prognosis Institutes A/S.

Teckningsperiod:

1 oktober 2019 - 14 oktober 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100 Mkr

Teckningskurs:

10 kr per unit / 2 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Ca 140 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:7. För varje 1 tecknad och betald aktie erhålls även 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Obs, i skrivande stund har inte alla detaljer kommunicerats, 1-14 oktober är bara ett dummy-datum.

Garantier och teckningsåtaganden som överstiger 100 miljoner kronor har redan erhållits från garanter och aktieägare.

Teckningsoptionen kommer att ha ett lösenpris på 6,00 SEK och en löptid på tjugofyra (24) månader. Om alla dessa teckningsoptioner utnyttjas kommer det att ge ytterligare cirka 300 miljoner kronor till bolaget.

Uppdatering: Det verkar sannolikt att priset per aktie som bolaget angett i sitt pressmeddelande är fel. Bolaget skrev 2 kr för 5 aktier och 5 teckningsoptioner. Det ska nog vara 10 kr, så att priset per aktie är 2 kr. Oklart i skrivande stund.

Uppdatering: Nyhetsbyrån Direkt har pratat med Oncology Ventures ordförande. Det ska vara 2 kr per aktie. Dvs för varje 7 innehavda aktier får man teckna 5 nya aktier inkl 5 vederlagsfria teckingsoptioner för totalt 10 kr.

Uppdaterat: 2019-09-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss