Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oncology Venture A/S

Oncology Venture A/S

Oncology Venture A/S
Venlighedsvej 1
2970 Hørsholm, Danmark

Hemsida:

www.oncologyventure.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Oncology Venture erbjuder ett verktyg för att utveckla genetiska signaturer från tumörer för att förutspå vilken cancerpatient har hög sannolikhet att passa en given anticancer-produkt. Oncology Venture A/S hette tidigare Medical Prognosis Institutes A/S.

Teckningsperiod:

14 juni 2017 - 29 juni 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

14,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 juni 2017

Värdering:

349,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:29. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tjugonio (29) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss