Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Odd Molly International AB

Odd Molly International AB

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 Stockholm

Hemsida:

www.oddmolly.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över samt en konceptbutik i Stockholm. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och modig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Varumärket är positionerat i det övre mellanprissegmentet.

Teckningsperiod:

28 maj 2019 - 11 juni 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

4,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 maj 2019

Värdering:

37,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Tre (3) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 44 procent av teckningsförbindelser och till cirka 56 procent av emissionsgarantier. Därmed är Företrädesemissionen fullt säkerställd. Teckningsförbindelser har lämnats av M2 Capital Management AB, Kattvik Financial Services AB och ATV Holding AB. Därutöver har garantiåtaganden lämnats av M2 Capital Management AB och Kattvik Financial Services AB.

Uppdaterat: 2019-05-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss