Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Odd Molly International AB

Odd Molly International AB

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 Stockholm

Hemsida:

www.oddmolly.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över samt en konceptbutik i Stockholm. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och modig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Varumärket är positionerat i det övre mellanprissegmentet.

Teckningsperiod:

30 maj 2018 - 13 juni 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

26,8 Mkr + 10,5 Mkr

Teckningskurs:

14 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 maj 2018

Värdering:

80,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Aktieägarna Kattvik Financial Services AB, M2 Capital Management AB, ATV Holding AB och New Moon Förvaltning AB, med ett sammanlagt innehav om cirka 60,5 procent av antalet aktier i Bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i Företrädesemissionen. Samma aktieägare garanterar därutöver Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 10,6 MSEK, motsvarande cirka 39,5 procent av Företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss