Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ObsteCare AB

ObsteCare AB

ObsteCare AB
Fogdevreten 2 Park
171 65 Solna

Hemsida:

obstecare.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Obstecare har utvecklat en unik klinisk metod, AFL, som mäter halten mjölksyra i fostervattnet. Detta ger viktig information om livmoderns status och om det uppstått så kallad värksvaghet. Metoden gör att man kan undvika långa, utdragna förlossningar, vilket ökar säkerheten för mor och barn.

Teckningsperiod:

26 februari 2021 - 12 mars 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,9 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 februari 2021

Värdering:

34,21 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 8:11. För varje befintlig en (1) aktie erhålls en (1) uniträtt. Varje elva (11) uniträtter ger härvid rätt att teckna åtta (8) Units. En Unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen täcks via teckningsåtaganden uppgående till cirka 4,1 MSEK och ett garantikonsortium uppgående till cirka 20,8 MSEK, totalt cirka 24,9 MSEK.

Utöver företrädesemissionen på 24,9 Mkr kan vid stort intresse även en riktad emission göras på 3-5 Mkr.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att under perioden 2 – 31 maj 2022 teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 1,45 SEK/aktie.

Uppdaterat: 2021-02-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss