Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ObsteCare AB

ObsteCare AB

ObsteCare AB
Fogdevreten 2 Park
171 65 Solna

Hemsida:

obstecare.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Obstecare har utvecklat en unik klinisk metod, AFL, som mäter halten mjölksyra i fostervattnet. Detta ger viktig information om livmoderns status och om det uppstått så kallad värksvaghet. Metoden gör att man kan undvika långa, utdragna förlossningar, vilket ökar säkerheten för mor och barn.

Teckningsperiod:

14 april 2020 - 8 maj 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

37,5 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

2,20 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

37,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje (1) befintlig aktie teckna en (1) ny Unit, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Obs, 1-15 mars 2020 är bara ett dummy-datum, i skrivande stund har ingen exakt tidsplan kommunicerats.

Nyemissionen är till ca 81 procent garanterad genom garanti- och tecknings-förbindelser.

Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en övertilldelning av Units på motsvarande villkor, upp till ca 3-5 MSEK (vilket är en väldigt konstigt storleksangivelse).

Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i ObsteCare till en kurs om 2,85 SEK/aktie, motsvarande ca 130 % av den fastställda emissionskursen. Löptid cirka 12-14 månader.

Uppdatering: Teckningstiden är satt till 14 april - 30 april 2020.

Uppdatering: Den 23 mars meddelade bolaget att de förlänger teckningstiden till den 8 maj "med anledning av det för närvarande svaga börssentimentet".

Uppdaterat: 2020-03-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss