Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ObsteCare AB

ObsteCare AB

ObsteCare AB
Fogdevreten 2 Park
171 65 Solna

Hemsida:

obstecare.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Obstecare har utvecklat en unik klinisk metod, AFL, som mäter halten mjölksyra i fostervattnet. Detta ger viktig information om livmoderns status och om det uppstått så kallad värksvaghet. Metoden gör att man kan undvika långa, utdragna förlossningar, vilket ökar säkerheten för mor och barn.

Teckningsperiod:

14 april 2020 - 8 maj 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

37,5 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

2,20 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

37,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje (1) befintlig aktie teckna en (1) ny Unit, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Uppdatering: En ytterligare teckningsoption (TO2) kommer att ingå i uniten.

Post:

Övrigt:

Obs, 1-15 mars 2020 är bara ett dummy-datum, i skrivande stund har ingen exakt tidsplan kommunicerats.

Nyemissionen är till ca 81 procent garanterad genom garanti- och tecknings-förbindelser.

Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en övertilldelning av Units på motsvarande villkor, upp till ca 3-5 MSEK (vilket är en väldigt konstigt storleksangivelse).

Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i ObsteCare till en kurs om 2,85 SEK/aktie, motsvarande ca 130 % av den fastställda emissionskursen. Löptid cirka 12-14 månader.

Uppdatering: Teckningstiden är satt till 14 april - 30 april 2020.

Uppdatering: Den 23 mars meddelade bolaget att de förlänger teckningstiden till den 8 maj "med anledning av det för närvarande svaga börssentimentet".

Uppdatering: Det kommer att ingå ytterligare en teckningsoption i emissionen.

"Villkoren för den kompletterande teckningsoptionen (TO2) är att det krävs två TO2 för att teckna en ny aktie. Löptiden är till och med den 30 november 2021. Första fönstret för nyttjande är mellan 2 november 2020 och den 30 november 2020, till kurs 2,25 SEK per aktie. Nästa fönster för nyttjande är mellan den 1 november till och med den 30 november 2021, till kurs 2,50 SEK per aktie."

Uppdaterat: 2020-04-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss