Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ObsteCare AB

ObsteCare AB

ObsteCare AB
Fogdevreten 2 Park
171 65 Solna

Hemsida:

obstecare.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Obstecare har utvecklat en unik klinisk metod, AFL, som mäter halten mjölksyra i fostervattnet. Detta ger viktig information om livmoderns status och om det uppstått så kallad värksvaghet. Metoden gör att man kan undvika långa, utdragna förlossningar, vilket ökar säkerheten för mor och barn.

Teckningsperiod:

23 april 2019 - 9 maj 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,8 Mkr

Teckningskurs:

2,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 april 2019

Värdering:

35,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss