Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nustay A/S

Nustay A/S

Nustay A/S

Danmark

Hemsida:

nustay.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nustay är en hotellbokningsplattform, en onlineresebyrå (OTA) som levererar personliga hotellerbjudanden för varje registrerad användare beroende på användarens preferenser och önskad typ av vistelse.

Teckningsperiod:

10 mars 2020 - 24 mars 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

27,3 MDKK

Teckningskurs:

4,50 DKK per unit / 0,90 DKK per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 mars 2020

Värdering:

16,4 MDKK pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. För varje 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt. 3 teckningsrätter ger rätt att teckna 5 aktier och tre teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkrad till 100 % via teckningsförbindelser och teckningsgarantier.

1 teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie till 1,25 DDK under perioden 27 augusti - 10 september 2020.

Om emissionen fulltecknas och alla teckningsoptioner senare används så tillförs bolaget ytterligare 22,8 MDKK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss