Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheter AB
Esplanaden 16
852 32 Sundsvall

Hemsida:

www.np3fastigheter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NP3 Fastigheters affärsidé är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i norra Sverige med en uttalad tillväxtstrategi.

Teckningsperiod:

8 juni 2020 - 8 juni 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

89,9 Mkr

Teckningskurs:

29 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, via ett accelererat book building-förfarande anordnat av Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux.

Post:

Övrigt:

NP3 vill sälja 3,1 miljoner nya preferensaktier.

Uppdatering: NP3 sålde 3,1 miljoner preferensaktier till 29 kr per sttyck och fick således in 89,9 Mkr.

Uppdaterat: 2020-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss