Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheter AB
Esplanaden 16
852 32 Sundsvall

Hemsida:

www.np3fastigheter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NP3 Fastigheters affärsidé är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i norra Sverige med en uttalad tillväxtstrategi.

Teckningsperiod:

21 maj 2019 - 22 maj 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

101,8 Mkr

Teckningskurs:

32,70 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat ”book-building”-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

NP3 vill ge ut högst cirka 3,1 miljoner preferensaktier.

Uppdaterat: 2019-05-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss