Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB
Vallgatan 27
411 16 Göteborg

Hemsida:

capsek.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Northern CapSek Ventures AB hette tidigare Freedesk AB.

Teckningsperiod:

7 mars 2023 - 21 mars 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

9,55 Mkr

Teckningskurs:

1,01 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 mars 2023

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) som innehas på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätt(er), varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny stamaktie.

Post:

Övrigt:

CapSek har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, investeringsåtaganden från befintliga aktieägare och en ny investerare (i förhållande till befintliga aktieägare avser investeringsåtaganden teckningsåtaganden utöver respektive aktieägares pro rata-andel i Företrädesmissionen) om totalt cirka 1,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 15,8 procent av Företrädesemissionen, varav teckningsförbindelserna omfattar cirka 0,9 miljoner kronor, motsvarande cirka 9,8 procent av Företrädesemissionen och investeringsåtagandena omfattar cirka 0,6 miljoner kronor, motsvarande cirka 5,9 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelserna och investeringsåtagandena har CapSek erhållit ett kvittningsåtagande från den nya investerare som även har lämnat ett investeringsåtagande enligt ovan om cirka 1 miljon kronor, motsvarande cirka 10,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser, investeringsåtaganden och ett kvittningsåtagande om totalt cirka 2,5 miljon kronor, vilket sammanlagt motsvarar cirka 26,3 procent av Företrädesemissionen.

Uppdatering: Northern CapSek Ventures företrädesemission tecknades till 30,17 % med teckningsrätter och 24,18 % utan, totalt 54,36 %. Vidare så kommer kvittning om 1 Mkr att göras. Totalt blev emissionen på 5,19 Mkr.

Uppdaterat: 2023-03-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss