Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB
Vallgatan 27
411 16 Göteborg

Hemsida:

capsek.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Northern CapSek Ventures AB hette tidigare Freedesk AB.

Teckningsperiod:

15 mars 2021 - 29 mars 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

17,9 Mkr

Teckningskurs:

3,90 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

17,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie i bolaget ger en (1) uniträtt, och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) unit innehåller en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 12,5 Mkr.

Bolaget upptog även i januari och februari 2021 brygglån om cirka 7,6 MSEK med anledning av Bolagets utnyttjande av teckningsoptioner i portföljbolagen Hoodin och Appspotr. Syftet med Företrädesemissionen är bland annat att återbetala upptagna brygglån samt tillse att Bolaget har erforderligt tillväxtkapital för kommande investeringar.

En (1) Teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 4-15 oktober 2021, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 6,00 SEK per aktie. En (1) Teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 13-27 maj 2022, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 8,00 SEK per aktie.

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att löpa från och med den 18 oktober till och med den 29 oktober 2021.

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie TO3 kommer att löpa från och med den 30 maj till och med den 13 juni 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare mellan cirka 29,9 Mkr och cirka 64,5 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss